miércoles, 5 de marzo de 2008

Manifest contra l'anella de les Gavarres i la política d’infraestructures de la Generalitat

Xarxa-Empordà ha fet arribar aquest manifest a diverses autoritats polítiques, entre elles el Conseller de política territorial i obres públiques de la Generalitat de Catalunya:

Manifest contra l'anella de les Gavarres i la política d’infraestructures de la Generalitat

Mentre a França qualsevol traçat va acompanyat d'un projecte mediambiental; mentre a Itàlia s'inverteix anualment en la protecció dels paisatges com a recurs econòmic en alça; mentre a Gran Bretanya hi ha una llei per a la protecció els paisatges i la seva recuperació per als ciutadans; mentre geògrafs, arquitectes i psicòlegs reivindiquen el valor territorial, cultural i terapèutic dels espais naturals, des dels despatxos de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya es dissenyen traçats agressius sobre una comarca de paisatge fràgil, fins fa poc gairebé verge, valorada arreu del món per la seva bellesa, com és l'Empordà.
Només cal circular sobre els nous traçats de la N-II a l'alçada de Caldes de Malavella o per la C-63 de Llofriu a Palamós per veure com n´és d'evident la brutal destrucció de l'entorn natural, fent cas omís de totes les recomanacions i obligacions legals europees. Un traçat que no té en compte el valor natural de l'entorn que està arrasant, ni la seva necessària integració amb el paisatge. Perquè desdoblaments com el de la C-66 no solucionen la mobilitat dels empordanesos, sinó que fragmenten el territori per a les persones i per a la fauna, promouen la proliferació de més infraestructures industrials i agredeix un ecosistema que inclou espais PEIN i un patrimoni natural que el Pla Director de l’Empordà reconeix cal protegir per generacions presents i futures.
Davant l'enorme impotència i tristesa que aquest fet causa en la ciutadania, i que se'ns trasllada a les plataformes sotasignants, exigim:
1. Uns traçats d'infraestructures que respectin els ecosistemes i la fragilitat del paisatge de l'Empordà.
2. Que el govern de la Generalitat compleixi escrupolosament la legislació europea i pròpia (Llei de la C.A. de Catalunya 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i
Ordenació del Paisatge) i que tots els projectes vagin acompanyats paral·lel.lament d'un projecte de recuperació paisatgística mediambiental amb el compromís de reintengració de tots aquells trams que acompanyin el traçat, aplicant els mitjans que utilitza qualsevol país de la Unió Europea.
3. Que s'atengui a les recomanacions i treballs de l'Observatori del Paisatge o, per contra, s'informi a la ciutadania quin ha estat el fi real de la creació d'un ens del qual s'ha fet cas omís ignorant-lo, malgrat les inversions destinades a ell.
4. Que paral.lelament als traçats d'infraestructures es construeixin carrils bicicleta, separats per una mitjana i una barrera natural, que donin oportunitat de conèixer l'Empordà d'una altra manera i apostar per una mobilitat sostenible.
5. Que en la construcció de les infraestructures no es prioritzi el vehicle particular, ni es dissenyin infraestructures pensant en afluències de trànsit que només es produeixen durant uns pocs mesos l'any, sinó que es fomenti el transport públic, es protegeixi la mobilitat rural (en tractors) i s’actuï per reduir la densitat de trànsit en els mesos punta, enlloc de dissenyar totes les infraestructures pensant en aquests mesos punta.
6. Que en comptes del traçat de l'anella de les Gavarres s'aposti d'una vegada per totes per una xarxa ferroviària regional potent i de nivell europeu, que recuperi els traçats antics i pugui servir d'alternativa al vehicle privat.

No hay comentarios: