viernes, 7 de septiembre de 2007

SOS Empordanet exigirà a la Generalitat garanties

L'associació SOS Empordanet, membre de la Xarxa-Empordà, ha fet públic aquest agost que exigirà que la Generalitat de Catalunya sigui conseqüent en els seus principis i compromisos amb el desenvolupament sostenible de les infraestructures. SOS demana al Departament de Medi Ambient que per a totes les infraestructures viàries de nova construcció, des de l'anella de les Gavarres a les variants de tot el Baix Empordà, s'acompleixin els següents principis:
Preservació del sistema natural
Reducció Impacte acústic
Reducció moviments de terres
Reestructuració Paisatgística
SOS està disposat a iniciar una campanya de recollida de signatures per aconseguir que, donat que no s'accepta aturar totes aquestes obres, al menys, la Generalitat acompleixi les seves promeses de desenvolupament sostenible de les infraestructures. A les dues imatges següents es pot veure, primer, les promeses de minimització ambiental de la Generalitat i, en la següent foto, la cicatriu d'una d'aquestes obres.

No hay comentarios: